Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Διαχείριση Χρηστών από Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΔημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Καταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας

Επιστροφή

Αφού ακολουθήσετε τα γνωστά βήματα για την είσοδό σας στην εφαρμογή και επιλέξετε την έδρα ή το υποκατάστημα, για το οποίο θέλετε να υποβάλετε αναγγελία, η εφαρμογή ζητάει να καταχωρηθεί το χρονικό διάστημα της αναγγελίας.

Μετά από την καταχώρηση του χρονικού διαστήματος, πραγματοποιείται ο έλεγχος των ημερομηνιών.

Στη συνέχεια, ανοίγει η φόρμα της αναγγελίας του Τ.Α. για το συγκεκριμένο υποκατάστημα και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ακολουθώντας τα γνωστά βήματα καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων του κλάδου εργασίας της επιχείρησης, του Τ.Α. και του αριθμού εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο υποκατάστημα, προχωρείτε στην ομάδα πεδίων «Επισκέψεις Τεχνικών», όπου διακρίνετε το εικονίδιο, στο οποίο εστιάζοντας με τον δείκτη του ποντικιού, εμφανίζεται ο τίτλος «Επαναληπτικές Επισκέψεις Τεχνικών».

Πατώντας στο εικονίδιο , ανοίγει ένα νέο παράθυρο με πεδία, στα οποία καταχωρείτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αναγγελίας, την περιοδικότητα των επισκέψεων, την χρονική διάρκεια της κάθε επίσκεψης και τέλος τον Τ.Α. και εν συνεχεία επιλέγετε «Προσθήκη».

Αυτομάτως η εφαρμογή εισάγει τις επισκέψεις, σύμφωνα με τα δεδομένα που δόθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

Από το σημείο αυτό και έπειτα, ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία με την επισύναψη του αρχείου και την υποβολή της αναγγελίας.

Επισημαίνεται ότι όσο περισσότερες είναι οι επισκέψεις για τις οποίες γίνεται η διαδικασία υπολογισμού, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο απαιτούμενος χρόνος απόκρισης της εφαρμογής για την εμφάνιση των επισκέψεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο