Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διενέργειας της διεθνούς ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (και 1 έτος με προαίρεση). Διευκρινίσεις…
Δελτία Τύπου

Καταβολή Δώρου Πάσχα σε 541 Εργαζόμενους, μετά από Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Μειωμένος είναι φέτος ο αριθμός των εργαζόμενων που προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας για μη καταβολή δώρου Πάσχα. Τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν 1.012 εργαζόμενους (αντί 1.962 την αντίστοιχη περσινή περίοδο), σε 224 επιχειρήσεις. Μετά από παρέμβαση της Αρχής, 91 επιχειρήσεις επέδειξαν…
Ανακοινώσεις

Δράση Ενημέρωσης για τη Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

Εκστρατεία ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών, στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, δημιούργησε έναν περιεκτικό οδηγό αντιμετώπισης του φαινομένου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η διανομή του στους χώρους…
Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας, για…
Ανακοινώσεις

Επαναπροκήρυξη για την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων Παρ’ Εφέταις με Σχέση Έμμισθης Εντολής στην Ανεξάρτητη Αρχή “Επιθεώρηση Εργασίας”

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις , με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 ν. 4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η…
Ανακοινώσεις

Οι Όροι Εργασίας Βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης δεν Μπορούν να Υπολείπονται των Κατωτάτων Μισθολογικών Ορίων

Με αφορμή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που ορίζουν ότι οι τακτικές αποδοχές απαρτίζονται από τον βασικό μισθό και προσαύξηση προϋπηρεσίας, η οποία υπολογίζεται με ειδικούς όρους αναγνώρισης και προσμέτρησης (πχ προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στη ίδια ειδικότητα), η Επιθεώρηση Εργασίας διευκρινίζει…

Εργασιακές Σχέσεις

Μεριμνούμε για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων

Ενημερωθείτε εδώ για την ισχύουσα νομοθεσία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο λογαριασμός μου

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Συμβάλλετε στην προσπάθεια μας

Βοηθήστε μας να δράσουμε αποτελεσματικότερα για την βελτίωση των εργασιακών
σχέσεων και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον οργανισμό σας

Ως εργοδότης, δηλώστε εργασία

Ως εργαζόμενος, ενημερώστε μας για μη τήρηση διατάξεων

Άλλοι Σύνδεσμοι

Μετάβαση στο περιεχόμενο