Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

Επιστροφή

Ο εργοδότης (Ναυτιλιακή εταιρεία, πλοιοκτήτης) εισέρχεται με τους κωδικούς ΟΠΣ ΣΕΠΕ στο λογαριασμό που διατηρεί στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας και από τη λίστα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέγει “Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας”.

 

 

Στη συνέχεια επιλέγει “Αναγγελία Τεχνικών σε πλοία και Ναυπηγικές Εργασίες”.

Βασική προϋπόθεση για την αναγγελία είναι το πλοίο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αναγγελία, να είναι καταχωρημένο στο Λογαριασμό του εργοδότη. Για να καταχωρήσουμε ένα νέο πλοίο επιλέγουμε “Προσθήκη νέου πλοίου”.

 

Στη Φόρμα που εμφανίζεται καταχωρούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του πλοίου, όπως φαίνονται στα παρακάτω πεδία και επιλέγουμε “Αποθήκευση”.

Εννοείται ότι εάν έχουμε ήδη καταχωρήσει το πλοίο, δεν το καταχωρούμε εκ νέου, αλλά το επιλέγουμε από τη λίστα των πλοίων που εμφανίζεται.

Αφού αποθηκεύσαμε την καταχώρηση του νέου πλοίου, αυτό εμφανίζεται στη λίστα των πλοίων και το επιλέγουμε, ώστε να προχωρήσουμε στην αναγγελία ΤΑ για αυτό.

 

Για να προχωρήσουμε στη νέα αναγγελία, επιλέγουμε “Νέα Αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας”.

Αρχικά εμφανίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο τεχνικός ασφάλειας στο πλοίο, δηλαδή το χρονικό διάστημα των εργασιών.

Αφού καταχωρήσουμε το χρονικό διάστημα των εργασιών, επιλέγουμε “Έλεγχο ημερομηνιών”.

Το Σύστημα ελέγχει εάν για αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει ενεργή αναγγελία ΤΑ για αυτό το πλοίο. Εάν δεν υπάρχει ενεργή αναγγελία, τότε το Σύστημα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην καταχώρηση

 

Αρχικά στα πεδία που εμφανίζονται παρακάτω, καταχωρούμε τα στοιχεία του τόπου του έργου. Στο  πεδίο “Οδός / αριθμός” καταχωρούμε τον τόπο του έργου (ελεύθερο κείμενο), ενώ τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται επιλέγοντας από την λίστα τιμών που εμφανίζεται (πλην του πεδίου Τ.Κ. το οποίο επίσης συμπληρώνουμε με ελεύθερη καταχώρηση).

Προσοχή: με βάση το “Αρμόδιο Λιμεναρχείο” και το “Ναυπηγείο” που θα καταχωρήσουμε, θα γίνει ο έλεγχος του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πλοίων του Τεχνικού Ασφάλειας.

 

Ακολούθως συμπληρώνουμε το είδος εργασιών και τα στοιχεία του εργολάβου που θα πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες.

 

Μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον εργολάβο/εργολάβους, επιλέγοντας το σύμβολο της προσθήκης “+”.

 

Στη συνέχεια καταχωρούμε τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφάλειας.

Στο πεδίο ΑΦΜ καταχωρούμε το ΑΦΜ του Τεχνικού Ασφάλειας και εν συνεχεία πατάμε tab.

 

Αφού πατήσουμε tab και ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΤΑ στη βάση του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας, τότε τα στοιχεία του, Όνομα και Ειδικότητα, ανακτώνται αυτομάτως.

Εννοείται ότι για να γίνει η αναγγελία ΤΑ υποχρεωτικά ο Τεχνικός Ασφάλειας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΤΑ στη βάση του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας και ειδικότερα στην αίτηση εγγραφής του να έχει επιλέξει να είναι τεχνικός ασφάλειας για Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επίσης επιλέγουμε την ιδιότητα συνεργασίας, “Υπάλληλος” ή “Εξωτερικός συνεργάτης”.

 

Καταχωρούμε τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό εργαζομένων στο πλοίο και επιλέγουμε την κατηγορία επικινδυνότητας.

 

Στο παράδειγμά μας επιλέξαμε κατηγορία επικινδυνότητας “Μεσαία” και το σύστημα αυτομάτως εμφάνισε την ένδειξη ότι οι ελάχιστες ημερήσιες ώρες απασχόλησης του ΤΑ είναι 2h

 

Επιλέγουμε την ώρα έναρξης του ωραρίου απασχόλησης του ΤΑ (εμφανίζεται λίστα τιμών κλιμακούμενη ανά τέταρτο της ώρας). π.χ. επιλέγουμε ότι το ωράριο απασχόλησης του ΤΑ στο πλοίο θα ξεκινά στις 08:00.

 

Αυτομάτως εμφανίζεται το πρόγραμμα του ΤΑ, βάσει του χρονικού διαστήματος της αναγγελίας, των ελάχιστων ημερήσιων ωρών απασχόλησης και της ώρας έναρξης του ωραρίου απασχόλησης που επιλέξαμε, σε μορφή πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την ώρα έναρξης μίας ή περισσότερων επισκέψεων στο πρόγραμμα του ΤΑ, επιλέγοντας το βέλος δίπλα από την ώρα σε μία ή περισσότερες ημερομηνίες επισκέψεων.

 

Επισυνάπτουμε ως αρχείο, τη Σύμβαση του ΤΑ με τον εργοδότη.

 

 Και επιλέγουμε το πεδίο “Συμφωνώ”.

 

Επιλέγουμε “Υποβολή”.

Εφόσον δεν έχουμε καταχωρήσει τα στοιχεία σε κάποιο υποχρεωτικό πεδίο ή έχουμε καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία, το Σύστημα μας ζητά να διορθώσουμε το αντίστοιχο πεδίο.

 

Εφόσον η Αναγγελία υποβληθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Επιτυχής υποβολή σημαίνει ότι η Φόρμα της αναγγελίας δρομολογήθηκε στον Τεχνικό Ασφάλειας, από τον οποίο απαιτείται η αποδοχή.

Βλέπουμε στην παρακάτω οθόνη ότι η κατάσταση της αναγγελίας είναι σε “Αναμονή Τεχνικού”.

 

Ο εργοδότης ολοκλήρωσε τα απαιτούμενα βήματα για την αναγγελία και μπορεί να αποσυνδεθεί από το Σύστημα.

Οι επόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αναγγελίας πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Τεχνικό Ασφάλειας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας εισέρχεται στο Λογαριασμό που διατηρεί στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Στην αρχική οθόνη επιλέγει ως τύπο των αναγγελιών που θα διαχειριστεί “ΠΛΟΙΑ”.

 

Ακολούθως επιλέγει “Αναγγελίες σε εκκρεμότητα”.

Επιλέγει την αναγγελία που εκκρεμεί για το πλοίο ΜΙΝΟΑΝ του παραδείγματός μας και επιλέγοντας την γαλάζια ένδειξη στο δεξιό μέρος της οθόνης, ανοίγει τη Φόρμα της Αναγγελίας, όπως του έχει δρομολογηθεί από τον εργοδότη.

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, αφού ελέγξει τα στοιχεία της αναγγελίας, έχει δύο επιλογές: “Αποδοχή” ή “Απόρριψη”.

 

Εφόσον ο ΤΑ συμφωνεί με τα στοιχεία της αναγγελίας (χαρακτηριστικά πλοίου, ωράριο απασχόλησης κλπ) θα επιλέξει “Αποδοχή”.

 

Επιλέγει “Ναι” στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.

 

Το Σύστημα σε αυτή τη φάση, πραγματοποιεί τους βασικούς ελέγχους, όπως έλεγχος για το εάν ο ΤΑ πληροί τους περιορισμούς για το μέγιστος επιτρεπόμενο αριθμό πλοίων, ενδεχόμενη επικάλυψη ωραρίου με πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ σε άλλα πλοία ή και επιχειρήσεις κλπ.

Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του ακόλουθου μηνύματος.

Πλέον, στο Λογαριασμό του ΤΑ η συγκεκριμένη αναγγελία εμφανίζεται στη Λίστα με τις επιχειρήσεις με Ενεργή Σύμβαση, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη (στο παράδειγμά μας η σύμβαση για το πλοίο ΜΙΝΟΑΝ).

 

Επιλέγοντας την συγκεκριμένη ενεργή σύμβαση, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να δηλώσει “Παραίτηση” (π.χ. επειδή οι εργασίες στο πλοίο ολοκληρώθηκαν πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία) έτσι ώστε να απελευθερωθεί και ο επιτρεπόμενος μέγιστος αριθμός πλοίων και το ωράριο απασχόλησής του, ώστε να αναλάβει κάποιο άλλο πλοίο ως ΤΑ.

 

Με την επιτυχή αποδοχή της αναγγελίας από τον ΤΑ, ενημερώνεται ο εργοδότης με μήνυμα που εμφανίζεται στον Λογαριασμό του στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας.

Και επιπλέον η κατάσταση της αναγγελίας έγινε “Αποδοχή Τεχνικού” και εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αναγγελίας.

 

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη αναγγελία από την παραπάνω οθόνη και επιλέγοντας της διαχείριση αυτής, ο εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει επιπλέον ενέργειες για τη συγκεκριμένη αναγγελία, βασική εκ των οποίων είναι η παύση της αναγγελίας, σε περίπτωση πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο