Δικαιώματα

Δικαιώματα

Ατομική Σύμβαση ΕργασίαςΑμοιβήΕτήσια Κανονική Άδεια - Επίδομα ΑδείαςΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑσθένεια

Ατομική Σύμβαση Εργασίας

Επιστροφή

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα:

  • Να παραλάβουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με τους ουσιώδεις όρους, μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη της εργασίας τους ή με τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, εφόσον αυτή διαρκέσει μικρότερο διάστημα.
  • Να παραλάβουν το έγγραφο που συντάσσεται από τον εργοδότη για κάθε μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης, μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίηση της μεταβολής.
  • Να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη (απόλυση) και υπό την προϋπόθεση ότι η εργασιακή τους σχέση ξεπερνά το ένα έτος.
  • Να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση λήξης της εργασιακής σχέσης λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο