Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Επώνυμη Καταγγελία

Επιστροφή

Οδηγίες υποβολής καταγγελίας εγγεγραμμένου χρήστη

Κάθε εργαζόμενος που είναι εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, δύναται να υποβάλει καταγγελία για τη διενέργεια ελέγχου, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του ελέγχου, είναι απαραίτητο ο καταγγέλλων να παράσχει με ακρίβεια τα παρακάτω στοιχεία:

  • Επωνυμίακαι ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη
  • Διεύθυνσητου τόπου ελέγχου
  • Θέματα/προβλήματαπρος διερεύνηση κατά τον έλεγχο

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Καταγγελίες» και στη συνέχεια «Νέα Καταγγελία». 

Ανοίγει η «Φόρμα Καταγγελίας», όπου στην ενότητα «Στοιχεία Εργαζόμενου» συμπληρώνεται αυτόματα το ονοματεπώνυμο.

Στην ενότητα «Στοιχεία Εργοδότη» με τη συμπλήρωση του πεδίων «ΑΦΜ» και «Επιλογή Παραρτήματος», αυτόματα συμπληρώνονται όλα τα πεδία στις ενότητες «Τόπος Ελέγχου» και «Διεύθυνση Έδρας» της επιχείρησης, ενώ στο πεδίο «Ειδικός τόπος ελέγχου εντός της επιχείρησης» καταχωρείτε υποχρεωτικά κάθε πρόσθετο στοιχείο σχετικά με τον χώρο στον οποίο αφορά η καταγγελία. 

Επιλέγετε την ύπαρξη ή μη Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση και το θέμα στο οποίο αφορά η καταγγελία, δηλαδή αν πρόκειται για θέμα «Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» ή για θέμα «Εργασιακών Σχέσεων». Εφόσον η καταγγελία αφορά σε θέματα και των δύο κατηγοριών, θα πρέπει να υποβληθούν δύο  ξεχωριστές καταγγελίες.

Στο πεδίο «Τύπος Καταγγελίας», επιλέγετε από τη λίστα που εμφανίζεται τον καταλληλότερο τύπο. 

Στο «Θέμα Καταγγελίας» παρέχετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε ελεύθερο κείμενο, ενώ αν θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο ο έλεγχος να διενεργηθεί συγκεκριμένη ώρα ή όχι, το συμπληρώνετε στο σχετικό πεδίο.

Αν χρειαστεί, η φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» η καταγγελία λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και εμφανίζεται στη λίστα με όλες τις καταγγελίες του χρήστη, ενώ από την «Προβολή» μπορείτε να την δείτε και να την εκτυπώσετε. 

Ταυτόχρονα η καταγγελία διαβιβάζεται αυτόματα στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ).

Το Τμήμα Επιθεώρησης που λαμβάνει την καταγγελία θα προγραμματίσει και θα διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο