Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Αν έχετε πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας, τότε στην καρτέλα “Δήλωση συνολικού αριθμού απασχολούμενων”,  που βρίσκεται στο μενού αριστερά, κάτω από τις «Αναγγελίες Ι.Ε. / Τ.Α.», θα είναι ήδη καταχωρημένο το πλήθος των εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας και ως εκ τούτου θα έχουν υπολογιστεί και οι ώρες απασχόλησης του Ι.Ε. για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης. Το μόνο που μένει πλέον είναι να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων.
Εφόσον εισέρχεστε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα, στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρείτε τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση (έδρα και υποκαταστήματα) και κατανέμετε τον συνολικό αυτό αριθμό ανά κατηγορία επικινδυνότητας (Α΄, Β΄ ή Γ΄), ώστε να γίνει ο υπολογισμός του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας συνολικά για την επιχείρηση.
Δηλώνετε υπεύθυνα την ορθότητα των στοιχείων και επιλέγετε “Ενημέρωση στοιχείων”.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την αναγγελία του Ιατρού Εργασίας για ένα υποκατάστημα / εγκατάσταση / τόπο δραστηριότητας της επιχείρησης, επιλέγετε “Αναγγελίες Ιατρών Εργασίας”, από το μενού αριστερά.

Στη συνέχεια, στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται η λίστα των υποκαταστημάτων / εγκαταστάσεων όπου έχετε κάνει ήδη αναγγελία, είτε Τεχνικού Ασφάλειας είτε και Ιατρού Εργασίας.
Αν για το υποκατάστημα που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναγγελία Ιατρού Εργασίας, έχετε ήδη πραγματοποιήσει και αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας, τότε αυτό θα το βρείτε στη λίστα και θα το επιλέξετε.
Αν επιθυμείτε να κάνετε αναγγελία Ιατρού Εργασίας για ένα νέο υποκατάστημα της επιχείρησης ή τόπου δραστηριότητας (που δεν βρίσκεται ήδη στην λίστα των παραρτημάτων), τότε επιλέγετε την ένδειξη “Προσθήκη Υποκαταστήματος από ΕΡΓΑΝΗ ή άλλης τοποθεσίας” όπως φαίνεται παρακάτω.

Στη συνέχεια ανοίγει η φόρμα παραρτημάτων ή τοποθεσίας έργου.

Εάν επιλέξετε ένα ήδη καταχωρημένο Υποκατάστημα από το ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία της διεύθυνσης θα ανακτηθούν αυτόματα.
Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν άλλο, μη καταχωρημένο τόπο δραστηριότητας, για τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναγγελία Ιατρού Εργασίας, τότε συμπληρώνετε τα πεδία που φαίνονται παρακάτω και στη συνέχεια επιλέγετε “Αποθήκευση”.

Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη της αναγγελίας και επιλέγετε το υποκατάστημα που δημιουργήσατε, δηλαδή, στο παρόν παράδειγμα, το “Υποκατάστημα ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ”.
Στην συνέχεια, επιλέγετε την ένδειξη “Νέα αναγγελία Ιατρού Εργασίας”.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία καταχωρείτε το χρονικό διάστημα της αναγγελίας του Ιατρού Εργασίας.
Επισημαίνεται ότι το ανώτερο επιτρεπτό όριο από το σύστημα για την καταχώρηση διάρκειας της αναγγελίας είναι το 1 έτος.
Στο παρακάτω παράδειγμα, η χρονικά διάρκεια της ανάθεσης καθηκόντων στον Ιατρό Εργασίας είναι ένα έτος, από 1/5/2021 έως 30/4/2022.
Τέλος, επιλέγετε “Έλεγχος ημερομηνιών”.

Όταν επιλεχθεί “Έλεγχος ημερομηνιών”, τότε ανοίγει η κυρίως φόρμα όπου θα καταχωρήσετε τα βασικά στοιχεία της αναγγελίας του Ιατρού Εργασίας.
Τα στοιχεία της αίτησης καθώς και της επιχείρησης στην αρχή δεν εμφανίζονται ή εμφανίζονται αχνά και δεν μπορείτε να επέμβετε σε αυτά τα πεδία, καθώς συμπληρώνονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της υποβολής ή με την αποθήκευση.

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε τα απαραίτητα στοιχεία της αναγγελίας.
Στο πεδίο “Κλάδος εργασίας”, όπως φαίνεται παρακάτω, επιλέγετε τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης στο συγκεκριμένο παράρτημα / υποκατάστημα / τόπο εργασίας (π.χ. υποκατάστημα ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ), για το οποίο κάνετε την αναγγελία Ιατρού Εργασίας.

Ακολούθως επιλέγετε την ιδιότητα συνεργασίας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των τιμών “Φυσικό Πρόσωπο” ή ΕΞΥΠΠ.
Στο παράδειγμά επιλέγεται “Φυσικό Πρόσωπο”, δηλαδή η αναγγελία Ιατρού Εργασίας γίνεται σε ανεξάρτητο ιατρό.
Ακολούθως στην “Ιδιότητα συνεργασίας” δηλώνετε εάν το φυσικό πρόσωπο (Ανεξάρτητος Ιατρός) είναι υπάλληλος της επιχείρησης ή εξωτερικός συνεργάτης. Στο παράδειγμά επιλέγεται “Εξωτερικός συνεργάτης”.

Στο πεδίο “ΑΦΜ” καταχωρείτε το ΑΦΜ του Ιατρού στον οποίο αναθέτετε τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας. Φυσικά ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο των Ιατρών Εργασίας.
(Σημειώνεται ότι εάν είχατε επιλέξει στην “Ιδιότητα Συνεργασίας” την ένδειξη “ΕΞΥΠΠ”, θα επιλέγατε την ΕΞΥΠΠ, από τον κατάλογο των ΕΞΥΠΠ που θα εμφανιζόταν, μέσω της οποίας θα γινόταν η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, καθώς και το φυσικό πρόσωπο στο οποίο η ΕΞΥΠΠ θα ανέθετε τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας)
Καταχωρείτε το ΑΦΜ και πατάτε “tab”.
Με τις παραπάνω ενέργειες, ανακτώνται αυτομάτως τα στοιχεία του Ιατρού Εργασίας από το Μητρώο των Ιατρών Εργασίας.

Συνεχίζετε με την καταχώρηση του αριθμού των εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας για το συγκεκριμένο υποκατάστημα – τόπο εργασίας για τον οποίο κάνετε αναγγελία Ιατρού Εργασίας.
Η καταχώρηση του αριθμού των εργαζομένων για το συγκεκριμένο υποκατάστημα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως καταχωρήσατε τον αριθμό των εργαζομένων για το σύνολο της επιχείρησης.
Στο παρακάτω παράδειγμα, έστω ότι στο συγκεκριμένο υποκατάστημα για το οποίο γίνεται η αναγγελία, εργάζονται 13 εργαζόμενοι στη Β΄ κατηγορία επικινδυνότητας και 40 στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας.
Με την καταχώρηση του αριθμού των εργαζομένων, το σύστημα υπολογίζει αυτομάτως τις ελάχιστες ώρες απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα.
Επισημαίνεται ότι εμφανίζεται με αχνούς χαρακτήρες το πλήθος των εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας για το σύνολο της επιχείρησης σε πεδία που δεν μπορείτε να επέμβετε. Εν προκειμένω, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε πλήθος εργαζομένων μεγαλύτερο από το πλήθος που υπάρχει στα πεδία αυτά.
Εφόσον υπάρχει αλλαγή στο πλήθος των εργαζομένων και πρέπει να τροποποιηθούν τα πεδία αυτά, η αλλαγή πραγματοποιείται από την αρχική δήλωση συνολικού αριθμού απασχολουμένων.

Τονίζεται  ότι οι ώρες υπολογίζονται αναλογικά με βάση το πλήθος των εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο παράρτημα σε σχέση με το συνολικό αριθμό ωρών επίσκεψης που προβλέπονται για όλα τα παραρτήματα της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση διαθέτει μόνο έδρα και όχι παραρτήματα τότε οι ελάχιστες ώρες επίσκεψης του Ι.Ε., δεν μπορούν να υπολείπονται τις 75 ώρες ετησίως (πλην των περιπτώσεων εκείνων που η επιχείρηση, παρόλο που απασχολεί λιγότερος από 50 εργαζόμενους, εντούτοις έχει υποχρέωση απασχόλησης Ιατρού Εργασίας).
Ακολούθως εισάγετε το πρόγραμμα επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας.
Για την καταχώρηση του προγράμματος επισκέψεων του Ι.Ε., έχετε 2 επιλογές:
Η πρώτη είναι να επιλέξετε την καταχώρηση μία – μία, καταχωρώντας την πρώτη ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, την διάρκεια σε χρόνο και τον Ι.Ε. και κατόπιν πατώντας το σύμβολο +  καταχωρούνται τα ίδια στοιχεία αλλά για ένα μήνα μετά.

Η δεύτερη επιλογή είναι να καταχωρηθούν αυτόματα όλες οι επισκέψεις, αφού προηγουμένως επιλέξετε τις βασικές παραμέτρους  (έναρξη επισκέψεων, χρονικό όριο επανάληψης, ημέρα επανάληψης κ.λ.π). Για την επιλογή αυτή, πατάτε το διπλό αμφίδρομο βελάκι με τον τίτλο «Επαναληπτικές επισκέψεις Ιατρών», όπου στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη για συμπλήρωση.
Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των επαναληπτικών επισκέψεων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη επιλογή οδηγιών.

Εφόσον επιθυμείτε να προσθέσετε και άλλον Ι.Ε. επιλέγετε το πλήκτρο + από το σημείο  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αφού καταχωρήσετε το πρόγραμμα επισκέψεων, πατάτε την ένδειξη “Επιλογή” και από τον Υπολογιστή σας εισάγετε το ψηφιοποιημένο αρχείο της Σύμβασης της Επιχείρησης με τον Ιατρό Εργασίας ή την ΕΞΥΠΠ (εφόσον έχει επιλεγεί ΕΞΥΠΠ)

Πατάτε “Υποβολή” για να υποβάλλετε την αναγγελία ή “Αποθήκευση”, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αναγγελία και να την επεξεργαστείτε περαιτέρω.
Στο παράδειγμα, επιλέγεται “Υποβολή”.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Η αίτησή υποβλήθηκε με επιτυχία”.
Αν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά κάποια στοιχεία, π.χ. εάν οι ώρες επισκέψεων είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες ελάχιστες ώρες απασχόλησης, ή εάν υπάρχει επικάλυψη του ωραρίου επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας, το σύστημα σας ζητά να διορθώσετε τα λανθασμένα στοιχεία.
Στη συνέχεια, επιστρέφετε στο αρχικό περιβάλλον της αναγγελίας, όπου παρατηρείτε ότι η ένδειξη για τη συγκεκριμένη αναγγελία είναι σε “Αναμονή” (σύμβολο με πορτοκαλί χρώμα).
Η αναγγελία αυτή βρίσκεται σε αναμονή έως ότου τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη (ο Ιατρός Εργασίας, ή η ΕΞΥΠΠ) δηλώσουν ότι αποδέχονται την συγκεκριμένη αναγγελία.

Για να ολοκληρωθεί η Αναγγελία του Ι.Ε θα πρέπει να γίνει αποδοχή της αναγγελίας από τον Ιατρό Εργασίας.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο