Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Υποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών

Επιστροφή

Διαδικασία υποβολής Εκ των προτέρων γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών

Ο εργοδότης που πρόκειται να προβεί σε οικοδομικές εργασίες υποχρεούται να υποβάλλει εκ των προτέρων γνωστοποίηση αυτών στην Επιθεώρηση Εργασίας ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Οικοδομικών Εργασιών» και στη συνέχεια «Νέα ‘Εκ των προτέρων γνωστοποίηση’ εργασιών».

Ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και καταχωρείτε τον αριθμό μητρώου οικοδομικών εργασιών ΑΜΟΕ. Ύστερα συμπληρώνετε την ενότητα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ» που αποτελείται από υποενότητες στοιχείων που αφορούν: την ακριβή διεύθυνση εργοταξίου, τον κύριο του έργου, τον ανάδοχο και τον εργολάβο του έργου, τον μελετητή και τον επιβλέπων μηχανικό/επιβλέπουσα αρχή και τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Αντίθετα, τα στοιχεία στις υποενότητες που αφορούν τον συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν ήδη επιλεγεί, συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που υφίστανται.

Επισημαίνεται ότι σε υποενότητες που μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσετε περισσότερες από μία εγγραφές, υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών καταχωρήσεων πατώντας το κουμπί:

Τέλος συμπληρώνετε την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών, την προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών (ανά φάση εργασιών και ανά τμήμα του έργου) και τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό εργαζομένων στο εργοτάξιο.

 Αν χρειαστεί, η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» η γνωστοποίηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των αιτήσεων/γνωστοποιήσεων και είναι δυνατή η εκτύπωσή του από την επιλογή «Προβολή».

Μετάβαση στο περιεχόμενο