Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΑπασχόληση Τεχνικού ΑσφαλείαςΔιαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού ΑσφαλείαςΠροσόντα Τεχνικού ΑσφαλείαςΧρόνος Απασχόλησης Τεχνικού ΑσφαλείαςΑρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας

Επιστροφή

Ο  Τεχνικός Ασφαλείας (αναλόγως με την ειδικότητά του) μπορεί να απασχοληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του αριθμού εργαζομένων της, στο πλαίσιο της επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.  Τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκήσει και ο ίδιος ο εργοδότης στην επιχείρησή του, όταν αυτή ανήκει στη Β΄και Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας υπό κατάλληλες προϋποθέσεις (αριθμός εργαζομένων επιχείρησης, προσόντα εργοδότη, επιμόρφωση).

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 8 – 15 του Ν. 3850/2010 και Άρθρο 125 του Ν.4052/2012

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο