Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Ανάρτηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ)Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης ΕργασίαςΔημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή ιεραρχικής προσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού Ασφαλείας

Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ

Επιστροφή

Διαδικασία δήλωσης συνολικού αριθμού απασχολουμένων – δήλωση εργοδότη/εργαζόμενου ΔΕ

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση για τον αυτόματο υπολογισμό των απαιτούμενων ωρών εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας ή/και του Ιατρού Εργασίας, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες. Ανάλογα με τα δηλωθέντα στοιχεία, δύναται να εκτελεί χρέη Τ.Α. ο εργοδότης ή κάποιος εργαζόμενος.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Αναγγελίες Ι.Ε./Τ.Α» και στη συνέχεια «Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων-Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ».

Ανοίγει η φόρμα της δήλωσης και συμπληρώνετε τον αριθμό απασχολούμενων ανά δραστηριότητα επικινδυνότητας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης ή κάποιος εργαζόμενος εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία σύμφωνα με τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία, τότε ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των στοιχείων του ατόμου που αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Τέλος επιλέγετε ότι δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι ακριβή και αληθή και πατάτε το κουμπί ενημέρωση στοιχείων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο