Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ

Επιστροφή

Διαδικασία δήλωσης συνολικού αριθμού απασχολουμένων – δήλωση εργοδότη/εργαζόμενου ΔΕ

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση για τον αυτόματο υπολογισμό των απαιτούμενων ωρών εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας ή/και του Ιατρού Εργασίας, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες. Ανάλογα με τα δηλωθέντα στοιχεία, δύναται να εκτελεί χρέη Τ.Α. ο εργοδότης ή κάποιος εργαζόμενος.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Αναγγελίες Ι.Ε./Τ.Α» και στη συνέχεια «Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων-Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ».

Ανοίγει η φόρμα της δήλωσης και συμπληρώνετε τον αριθμό απασχολούμενων ανά δραστηριότητα επικινδυνότητας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης ή κάποιος εργαζόμενος εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία σύμφωνα με τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία, τότε ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των στοιχείων του ατόμου που αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Τέλος επιλέγετε ότι δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι ακριβή και αληθή και πατάτε το κουμπί ενημέρωση στοιχείων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο