Διαδικτυακό εργαλείο - OIRA

Διαδικτυακό εργαλείο - OIRA

Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων – OiRA

Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων – OiRA

Επιστροφή

Τα OiRA (Online Interactive Risk Assessment) είναι διαδικτυακά, διαδραστικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) που διευκολύνουν τους εργοδότες να εκπονούν την μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, δηλαδή να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τα διαδραστικά εργαλεία OiRA  απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Στον ιστότοπο του EU-OSHA  υπάρχουν ήδη αναρτημένα στην ελληνική γλώσσα 17  εργαλεία για ισάριθμους κλάδους δραστηριότητας τα οποία και επικαιροποιούνται και πολυάριθμα τέτοια εργαλεία στα αγγλικά για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό κλάδων. Στην κεντρική πλατφόρμα OΙRA ακολουθώντας την διαδρομή  εργαλεία μπορεί κανείς να επιλέξει μια από τις προτεινόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Επιπλέον των εξειδικευμένων εργαλείων, παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του EU-OSHA ένα νέο γενικό βοηθητικό διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου OiRA. Το εργαλείο αυτό μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, να καταρτίσει σχέδιο προληπτικής δράσης για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της. Η νέα αυτή δυνατότητα εκτίμησης κινδύνου είναι ιδανική για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην καλύπτονται από κανένα από τα υφιστάμενα εξειδικευμένα ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας εργαλεία OiRA.

Το εργαλείο OiRA προσφέρει υποστήριξη για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. Οι χρήστες του εργαλείου καθοδηγούνται μέσω των δηλώσεων κινδύνου για να εντοπίσουν τους κινδύνους και να αναλάβουν δράση προτείνοντας μέτρα ελέγχου.

Για να ξεκινήσετε την πρώτη σας αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό OiRA. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε το OiRA πατήστε εδώ.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 43, παρ. 1Α, 3, 4 και 5 του  Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο