Αδήλωτη Εργασία

Αδήλωτη Εργασία

Χαρακτηριστικά και ΑντιμετώπισηΈρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019)Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας

Επιστροφή

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας δημιουργήθηκε το 2016 με την 2016/344 Απόφαση της ΕΕ, με κύριο στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών για την καταπολέμηση αυτού του σοβαρού κοινωνικοοικονομικού προβλήματος.

Η αδήλωτη εργασία επηρεάζει όλα τα Κράτη Μέλη και, επομένως, η μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία αποτελεί σημαντικό πολιτικό στόχο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, συμβάλλοντας σε μια δικαιότερη Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Πλατφόρμα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον στόχο, ενώνοντας τις Αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των ελεγκτικών υπηρεσιών των Κρατών Μελών) και τους επιτρέπει να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να συμμετέχουν σε στενότερη διασυνοριακή συνεργασία, βοηθώντας τους έτσι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, σεβόμενη  ωστόσο πλήρως τις εθνικές διαδικασίες και αρμοδιότητες των Κρατών Μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο