Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΑπασχόληση Τεχνικού ΑσφαλείαςΔιαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού ΑσφαλείαςΠροσόντα Τεχνικού ΑσφαλείαςΧρόνος Απασχόλησης Τεχνικού ΑσφαλείαςΑρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Διαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας

Επιστροφή

Η αναγγελία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας. κάνοντας χρήση των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Εξαίρεση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής αναγγελίας υφίσταται μόνο για όσους εργοδότες δεν έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. Οικοδομοτεχνικά έργα) και στις περιπτώσεις που καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ασκεί ο ίδιος ο Εργοδότης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο