Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης ΕργασίαςΔημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Αίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο Μητρώο

Επιστροφή

Από την επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο πάνω δεξί μέρος της κεντρικής σελίδας της διαδικτυακής πύλης της Επιθεώρησης Εργασίας, μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιλέγετε «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού» και στην συνέχεια «Ιατρός Εργασίας».

Στην συνέχεια, μεταφέρεστε στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων. Στην παρακάτω εικόνα πατήστε «Συνέχεια»

Στην παρακάτω οθόνη, εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα και κωδικό πρόσβασης) που διαθέτετε για το TAXIS και έπειτα πατήστε «Είσοδος».

Στην παρακάτω οθόνη, πρέπει να δώσετε ‘εξουσιοδότηση’ για την προσπέλαση και ταυτοποίηση των στοιχείων σας.

Στην συνέχεια, ανοίγει η φόρμα συμπλήρωσης των ζητούμενων στοιχείων σας, για την δημιουργία του λογαριασμού Ιατρού Εργασίας. Αφού τα συμπληρώσετε, πατάτε «Δημιουργία Λογαριασμού».

Κατόπιν των ανωτέρω, στην οθόνη προβάλλεται το παρακάτω μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας νέου λογαριασμού, ενώ αυτομάτως αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει κατά την συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, με στοιχεία αποστολέα support@sepenet.gr και θέμα sepe new account.

Στην συνέχεια επιλέγετε «Είσοδος»

Στην παρακάτω οθόνη εισάγετε τώρα το όνομα και τον κωδικό χρήστη της Επιθεώρησης Εργασίας, αυτά δηλαδή που δηλώσατε παραπάνω κατά την δημιουργία λογαριασμού Ιατρού Εργασίας. Στην συνέχεια πατάτε «Είσοδος».

Αφού εισαχθείτε στον λογαριασμό σας, πατήστε πάνω στο «+» δίπλα στην ένδειξη «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο ΙΕ» και στη συνέχεια «Δημιουργία Αίτησης Εγγραφής».

Στη συνέχεια, ανοίγει η φόρμα της Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας, στην οποία καταχωρείτε τα ζητούμενα στοιχεία. Τα πρώτα πεδία είναι απενεργοποιημένα και θα συμπληρωθούν αυτόματα από την εφαρμογή, αμέσως μετά την ορθή υποβολή της αίτησης.

Αρχικά εισάγετε την οδό και τον αριθμό της Διεύθυνσης Κατοικίας σας και επιλέγετε τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία με τη σειρά (Περιφέρεια – Νομός – Δήμος – Δημοτικό Διαμέρισμα), πατώντας στο βελάκι δεξιά για το άνοιγμα του μενού επιλογών.

Στην συνέχεια επιλέγετε τον Τίτλο της Ειδικότητας σας και τον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκετε.

Τέλος, υποχρεωτική είναι και η επισύναψη του απαραίτητου αρχείου με τα συνοδευτικά έγγραφα. Πατώντας το μπλε κουμπί «Επιλογή…» θα επιλέξετε το σχετικό αρχείο από τον υπολογιστή σας.

Προτείνεται να έχουν σαρωθεί εκ των προτέρων τα απαιτούμενα έγγραφα – δικαιολογητικά και να έχουν αποθηκευτεί σε ένα αρχείο τύπου pdf, καθώς δεν έχετε την δυνατότητα επισύναψης περισσότερων του ενός αρχείων.

Σε αυτήν την φόρμα δίνεται και η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των εισαχθέντων στοιχείων πατώντας «Αποθήκευση».

Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων, πατήστε «Υποβολή».

Πατώντας αριστερά την επιλογή «Προβολή Αιτήσεων – Απαντήσεων» θα δείτε στο δεξί μέρος μία νέα εγγραφή που αφορά την αίτησή σας, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία της, ως την τελική έγκριση ή την απόρριψη.

Έως ότου ελεγχθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και εγκριθεί ή απορριφθεί, η πορεία της θα είναι «Σε Εκκρεμότητα». Η κατάσταση της αίτησης θα διαμορφωθεί ανάλογα σε «Εγκρίθηκε» ή «Απορρίφθηκε», αμέσως μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο