Εμπορία Ανθρώπων (Trafficking)

Εμπορία Ανθρώπων (Trafficking)

Εμπορία Ανθρώπων (Τrafficking)

Εμπορία Ανθρώπων (Τrafficking)

Επιστροφή

Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) είναι η παράνομη διακίνηση των ανθρώπων με τη χρήση βίας, απειλών ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων με σκοπό συνήθως τη σεξουαλική ή εργασιακή τους εκμετάλλευση, ενώ ως εξαναγκαστική εργασία νοείται ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπό αιχμαλωσία με ελάχιστη ή μηδενική αμοιβή.

Η Επιθεώρηση Εργασίας ως αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των όρων εργασίας και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων – ιδιαιτέρως δε στις περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων – δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση. Δρα προληπτικά μέσω της ενημέρωσης των εργαζομένων για τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά και ελεγκτικά μέσω του εντοπισμού πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων παρατηρώντας ενδείξεις εργασιακής εκμετάλλευσης κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Ενδείξεις θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης

 • Συνεχής παρακολούθηση – επιτήρηση κατά τη διάρκεια της εργασίας και του «ελεύθερου» χρόνου.
 • Αδυναμία άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών στον χώρο εργασίας.
 • Αδήλωτη – ανασφάλιστη εργασία.
 • Στέρηση – περιορισμός της ελεύθερης κίνησης.
 • Παρακράτηση – στέρηση ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων ταυτότητος.
 • Αδυναμία προσδιορισμού των στοιχείων του εργοδότη.
 • Δεσμά χρέους.
 • Ψευδείς υποσχέσεις αναφορικά με το είδος και το ωράριο εργασίας.
 • Ψευδείς υποσχέσεις αναφορικά με την αμοιβή.
 • Διαμονή σε ενιαίο χώρο πολλών ατόμων μαζί.
 • Διαμονή σε απομακρυσμένες – απομονωμένες (κυρίως αγροτικές) περιοχές.
 • Διαμονή σε χώρους στους οποίους δεν υφίστανται στοιχειώδεις εγγυήσεις υγιεινής.
 • Στέρηση μέσων επικοινωνίας.
 • Ενδείξεις σωματικής – ψυχολογικής βίας.
 • Σχεδόν ανύπαρκτες εγγυήσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
 • Δεν υφίσταται σύμβαση εργασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται με την Α21 Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2023. Η Α21 [Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα] είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη  στιγμή δραστηριοποιείται σε 19 τοποθεσίες σε 14 χώρες του κόσμου.

Η στρατηγική της Α21 για την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς δράσης:

 1. Ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων και μείωση της ζήτησης
  Δίνεται έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση μέσω εκδηλώσεων, παρουσιάσεων  και προγραμμάτων εκπαίδευσης, προς τη νέα γενιά, τους επαγγελματίες, το ευρύ κοινό καθώς και τις ευάλωτες ομάδες.
 2. Ταυτοποίηση διασωθέντων θυμάτων και απόδοση δικαιοσύνης
  Η Α21 συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση θυμάτων, μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων 1109. Παράλληλα, επιδιώκει την ποινική δίωξη των διακινητών και τη νομική εκπροσώπηση των διασωθέντων στις δικαστικές διαδικασίες – εξασφαλίζοντας ότι η υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια και οι ένοχοι δεν θα παραμείνουν ατιμώρητοι.
 3. Φροντίδα και ενίσχυση των επιζώντων trafficking
  Η Α21 μπορεί να προσφέρει σε επιζώντες και επιζήσασες εμπορίας ανθρώπων πρόσβαση σε στέγαση, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαναπατρισμό, σύμφωνα πάντα με τις ατομικές τους ανάγκες και με στόχο την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία. Για τους παραπάνω σκοπούς η Α21 διατηρεί ξενώνα κρίσης και κέντρο ημέρας.

 

1109 – Γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων

Το 2012, με πρωτοβουλία της Α21 δημιουργείται στην Ελλάδα η Γραμμή Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων 1109, η μοναδική γραμμή στην ελληνική επικράτεια με αποκλειστικό αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων. Τις κλήσεις διαχειρίζονται ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές, οι οποίοι ομιλούν ελληνικά και αγγλικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τηλε-διερμηνείας σε περισσότερες από 200 γλώσσες.

Μέσω της Γραμμής 1109 παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, τις ενδείξεις αναγνώρισης περιστατικών εμπορίας ανθρώπων καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Α21 προς τους επιζώντες/επιζήσασες. Επιπλέον, μέσω της Γραμμής 1109, οι καλούντες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν ανώνυμα υποψίες ή πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων.

Η Γραμμή 1109 δέχεται ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές για πιθανά περιστατικά εμπορίας ανθρώπων μέσω τηλεφώνου, email, ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της www.1109.gr.

Επικοινωνία:

τηλ.: 1109

Website: www.1109.gr

Facebook: 1109 Greece

Email: info@1109.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο