Μητρότητα

Μητρότητα

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την ΠρόσληψηΠροστασία κατά της ΚαταγγελίαςΑναγνώριση Xρόνου YπηρεσίαςΠρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας και ΥγείαςΕπιστροφή στην Ίδια θέση ΕργασίαςΆδεια Μητρότητας (Άδεια Τοκετού και Λοχείας)Άδεια Φροντίδας ΤέκνουΕιδική Παροχή Προστασίας ΜητρότηταςΓονική ΆδειαΆδεια Προγεννητικών Εξετάσεων και Γυναικολογικού ΕλέγχουΆδεια για Υποβολή σε Μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την Πρόσληψη

Επιστροφή

Γενικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, αναφορικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και με τις συνθήκες και τους όρους εργασίας και αμοιβής.

Στην έννοια της διάκρισης εμπίπτουν και οι περιπτώσεις της  λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας και των γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού (Ν.3896/2010 και Ν.4808/2021).

Επίσης απαγορεύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, να χρησιμοποιούνται κριτήρια αξιολόγησης που καταλήγουν, άμεσα ή έμμεσα, σε διάκριση λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης (αρθ. 11, Ν.3896/2010).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης. Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των Π.Δ. 176/1997  και Π.Δ. 41/2003 (αρθ. 20, Ν. 3896/2010).

Μετάβαση στο περιεχόμενο