Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Δημιουργία Λογαριασμού

Επιστροφή

Δημιουργία λογαριασμού

Για τη δημιουργία λογαριασμού, φυσικού ή νομικού προσώπου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TaxisNet του φυσικού ή νομικού προσώπου, ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

Στη σελίδα https://apps.sepenet.gr/portal/login, επιλέγετε «Συνέχεια στη ΓΓΠΣΔΔ».

Εικόνα 1

Eισάγετε τους κωδικούς TaxisNet

Εικόνα 2

κι επιλέγετε «Αποστολή».

Εικόνα 3

Με τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αντλούνται από τη ΓΓΠΣΔΔ, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό επιλέγοντας μια από τις εμφανιζόμενες ιδιότητες.

Σημείωση: Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό μόνο ως εργοδότες.

Εικόνα 4

Στην περίπτωση που επιλέξετε την ιδιότητα «Εργοδότης», εμφανίζεται λίστα με τις εγγραφές των στοιχείων του μητρώου του ΕΦΚΑ ανά ΑΜΕ/ΑΜΟΕ και των στοιχείων του μητρώου της ΓΓΠΣΔΔ (Εικόνα 5).

Επιλέγετε «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» για την εγγραφή που θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό και μεταφέρεστε στη σελίδα δημιουργίας νέου λογαριασμού (Εικόνα 6).

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εάν επιλέξετε την ιδιότητα «Εργαζόμενος», «Τεχνικός Ασφαλείας» ή «Ιατρός Εργασίας», μεταφέρεστε απευθείας στη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού (Εικόνα 7), όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας, όπως έχουν αντληθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ και η ιδιότητα που έχετε επιλέξει.

Εικόνα 7

Στη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού, καταχωρείτε διεύθυνση e-mail, στην οποία θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, κι επιλέγετε «Επιβεβαίωση e-mail». Στη συνέχεια, εισάγετε τον κωδικό μιας χρήσης που λάβατε στο e-mail σας κι επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ» (Εικόνα 8).

Εικόνα 8

Με την επιβεβαίωση του e-mail, ενημερώνεται το αντίστοιχο πεδίο (Εικόνα 9).

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε άλλη διεύθυνση e-mail, επιλέγετε «Αλλαγή», καταχωρείτε τη νέα διεύθυνση και εισάγετε τον κωδικό μιας χρήσης κατά τα ανωτέρω.

Εικόνα 9

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, επιλέγετε «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνετε σχετικό e-mail για την επιτυχή εγγραφή σας (Εικόνα 10).

Εικόνα 10

Σύνδεση χρηστών

Κατόπιν δημιουργίας λογαριασμού κατά τα ανωτέρω, συνδέεστε σ’ αυτόν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία διαπίστευσης της ΓΓΠΣΔΔ.

Εναλλαγή λογαριασμού

Εάν έχετε δημιουργήσει πάνω από έναν λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας με διαφορετικές ιδιότητες, έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής λογαριασμού, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η αποσύνδεσή σας.

Επιλέγοντας το πεδίο “Εναλλαγή λογαριασμού” (Εικόνα 11),

Εικόνα 11

διαλέγετε, από το αναδυόμενο παράθυρο, τον λογαριασμό που θέλετε να συνδεθείτε (Εικόνα 12).

Εικόνα 12

Μετάβαση στο περιεχόμενο