Αδήλωτη Εργασία

Αδήλωτη Εργασία

Χαρακτηριστικά και ΑντιμετώπισηΈρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019)Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019)

Επιστροφή

Κατά τα έτη 2007 και 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε 2 έρευνες Ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την έκταση και φύση της Αδήλωτης Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέχεια αυτών, το 2019 πραγματοποίησε ακόμα μία τέτοια έρευνα βασιζόμενη στις δύο προηγούμενες.

Η νέα έρευνα εξετάζει και επιπλέον τομείς σε σχέση με τις προηγούμενες, όπως την εμπιστοσύνη σε ιδρύματα που αντιμετωπίζουν την αδήλωτη εργασία, τη δεκτικότητα και την εμπειρία με μισθούς «κάτω από το τραπέζι», τους κλάδους όπου η αδήλωτη εργασία είναι πιο διαδεδομένη, τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών και ιστοτόπων για τη διευκόλυνση αυτών των πρακτικών, καθώς και την αντίληψη για την συχνότητα της αδήλωτης εργασίας στη χώρα.

Εξετάζει επίσης τα αποτελέσματα όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης ή αυτό-απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και τη σχέση μεταξύ αδήλωτων δραστηριοτήτων και εργασίας στο εξωτερικό.

Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 11ης και 29ης Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τη φύση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, δείτε το ενημερωτικό δελτίο παρακάτω. Διατίθεται επίσης και η περίληψη της έρευνας στα Αγγλικά.

Όλα τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο