Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Υποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ

Επιστροφή

Διαδικασία υποβολής καταστάσεων συμβάσεων εργασίας ΙΓΕΕ

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) υποχρεούνται να υποβάλουν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Καταστάσεις συμβάσεων εργασίας ΙΓΕΕ» και στη συνέχεια «Νέα Κατάσταση Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ».

Ανοίγει η «Φόρμα Κατάστασης Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ» και επιλέγετε το εξάμηνο και το έτος αναφοράς. Αυτόματα ενεργοποιείται η ένδειξη για εκπρόθεσμη (ή μη) υποβολή.

Επιλέγετε το παράρτημα για το οποίο υποβάλλεται η κατάσταση και αυτόματα συμπληρώνονται όλα τα πεδία στην ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας». Σε περίπτωση που ο τόπος παροχής εργασίας είναι διαφορετικός από το επιλεγμένο παράρτημα που αφορά η κατάσταση, τροποποιείτε και συμπληρώνετε ανάλογα την ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας».

Αφού επιλέξετε ότι έχετε κάνει διαμεσολάβηση στο εξάμηνο αναφοράς, συμπληρώνετε τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησατε και επισυνάπτετε υποχρεωτικά σε μορφή pdf την αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων αυτών.

Αν χρειαστεί, η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» η κατάσταση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των καταστάσεων συμβάσεων εργασίας ΙΓΕΕ  με την ένδειξη της εκπρόθεσμης (ή μη) υποβολής, ενώ είναι δυνατή η εκτύπωσή της από την επιλογή «Προβολή».

Μετάβαση στο περιεχόμενο