Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Υποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥ

Επιστροφή

Διαδικασία υποβολής διπλότυπου είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ

Ο εργοδότης που έχει λάβει πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας και έχει προβεί σε αποπληρωμή αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ, δύναται να υποβάλλει και ηλεκτρονικά το διπλότυπο είσπραξης προστίμου ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες. Διευκρινίζεται ότι παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια υπηρεσία της  Επιθεώρησης Εργασίας.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Λοιπές Αιτήσεις/Γνωστοποιήσεις» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση/Γνωστοποίηση».

Ανοίγει η «Φόρμα Αίτησης/Γνωστοποίησης» και αφού συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία «Στοιχεία Αίτησης» και «Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντα», στο πεδίο «Τύπος Αίτησης» επιλέγετε «Θέματα Εργασιακών Σχέσεων».

Στο πεδίο «Αντικείμενο Αίτησης» εμφανίζεται σχετική λίστα αιτήσεων και επιλέγετε «Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ».

Στο πεδίο «Περιεχόμενο Αίτησης» αναγράφετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πράξης Επιβολής Προστίμου για την οποία υποβάλλεται το διπλότυπο είσπραξης.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε το πλήρες ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή που διενήργησε τον έλεγχο, κάνοντας χρήση μόνο ελληνικών χαρακτήρων, προκειμένου το έγγραφο να δρομολογηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία. Τέλος, επισυνάπτετε υποχρεωτικά σε μορφή pdf το έντυπο του διπλότυπου είσπραξης. Διευκρινίζεται ότι παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αν χρειαστεί, η φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για τις ενέργειές του. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των αιτήσεων/γνωστοποιήσεων και είναι δυνατή η εκτύπωσή της από την επιλογή «Προβολή».

Μετάβαση στο περιεχόμενο