Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Διαχείριση Χρηστών από Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΔημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από Έλεγχο

Επιστροφή

Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία, ο εργοδότης δύναται να τα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Πρόσθετα στοιχεία μετά από έλεγχο» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση Αποστολής Πρόσθετων στοιχείων»

 

Ανοίγει η «Φόρμα Υποβολής Πρόσθετων Στοιχείων», στην οποία έρχονται συμπληρωμένα τα στοιχεία του εργοδότη, ενώ συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας.

Από το σχετικό πεδίο επιλέγετε το παράρτημα της επιχείρησης για το οποίο έχουν ζητηθεί πρόσθετα στοιχεία. Στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή» συμπληρώνετε τα στοιχεία του επιθεωρητή που διενήργησε τον έλεγχο, όπως προκύπτουν από το δελτίο ελέγχου. Πατώντας μέσα στο πεδίο «Αρμόδια Υπηρεσία ΣΕΠΕ», συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ορθή δρομολόγηση των στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή, κάνοντας χρήση μόνο ελληνικών χαρακτήρων.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον αριθμό και την ημερομηνία του δελτίου ελέγχου ή του εγγράφου.

Πατώντας «Επιλογή» επισυνάπτετε το σχετικό αρχείο που περιέχει όλα τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, ενώ συμπληρώνετε υποχρεωτικά το πεδίο «Περιγραφή Αρχείου» με μία σύντομη περιγραφή

Αν χρειαστεί, η φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» ενημερώνεστε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η φόρμα και μπορείτε να την δείτε στη σχετική λίστα υποβολών ή ακόμα και να την εκτυπώσετε επιλέγοντας «Προβολή». Ταυτόχρονα τα προσθετα στοιχεία διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο