Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Διαχείριση Χρηστών

Επιστροφή

Στον λογαριασμό που διατηρεί ο εργοδότης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί να οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο είτε ως διαχειριστής λογαριασμού, ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, είτε ως χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα, ο οποίος μπορεί να διαχειρίζεται για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (έδρα ή παραρτήματα) ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για λογαριασμό του εργοδότη.

Δημιουργία διαχειριστή λογαριασμού

Συνδέεστε στον λογαριασμό σας ως εργοδότης είτε με τους κωδικούς Taxisnet, είτε με τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Επιλέγετε “Διαχείριση Χρηστών” (ένδειξη πάνω αριστερά στην οθόνη).

Στη συνέχεια, επιλέγετε διαδοχικά “Διαχειριστές Λογαριασμού Εργοδότη” και “Εκχώρηση Δικαιωμάτων Διαχειριστή”.

Στο αναδυόμενο παράθυρο, συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου για παραχώρηση δικαιωμάτων διαχειριστή και ορίζετε την ημερομηνία λήξης της ιδιότητάς του.

Επιλέγοντας “Προσθήκη”, εμφανίζεται το μήνυμα «Ο χρήστης προστέθηκε με επιτυχία».

Δημιουργία χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα

Συνδέεστε στον λογαριασμό σας ως εργοδότης είτε με τους κωδικούς Taxisnet, είτε με τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Επιλέγετε “Διαχείριση Χρηστών” (ένδειξη πάνω αριστερά στην οθόνη).

Στη συνέχεια, επιλέγετε “Δημιουργία Νέου Χρήστη”

Στην καρτέλα που εμφανίζεται, καταχωρείτε όλα τα στοιχεία του νέου χρήστη που θέλετε να δημιουργήσετε.

Στη συνέχεια και αφού επιλέξετε τις εγκαταστάσεις και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες ο χρήστης θα έχει δικαιώματα, επιλέγετε “Δημιουργία Χρήστη” και εμφανίζεται το μήνυμα «Ο χρήστης δημιουργήθηκε με επιτυχία».

Σύνδεση χρηστών

Ως διαχειριστής λογαριασμού ή χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet και στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ιδιότητα του εργοδότη.

Σε περίπτωση που έχετε οριστεί ως διαχειριστής ή χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα σε περισσότερους εργοδότες, εμφανίζεται σχετική λίστα για να επιλέξετε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο  εμφανίζεται η ιδιότητα με την οποία συνδέεστε στον λογαριασμό του εργοδότη.

Εναλλαγή λογαριασμού

Όταν έχετε συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας με κάποια ιδιότητα και αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποιον άλλο λογαριασμό, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η αποσύνδεσή σας.

Επιλέγοντας το πεδίο “Εναλλαγή λογαριασμού” διαλέγετε, από το αναδυόμενο παράθυρο, τον λογαριασμό που θέλετε να συνδεθείτε.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο