Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Υποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο

Επιστροφή

Διαδικασία υποβολής έγγραφων εξηγήσεων μετά από έλεγχο

Μετά τη διενέργεια ελέγχου και την κλήση σε έγγραφες εξηγήσεις, ο εργοδότης δύναται να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες.

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Έγγραφες εξηγήσεις μετά από έλεγχο» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση Εξηγήσεων μετά από έλεγχο»

Ανοίγει η «Φόρμα Υποβολής Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο», στην οποία έρχονται συμπληρωμένα τα στοιχεία του εργοδότη, ενώ συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας.

Από το σχετικό πεδίο επιλέγετε το παράρτημα της επιχείρησης στο οποίο έχει διενεργηθεί ο έλεγχος. Στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή» συμπληρώνετε τα στοιχεία του επιθεωρητή που διενήργησε τον έλεγχο, όπως προκύπτουν από το δελτίο ελέγχου. Πατώντας μέσα στο πεδίο «Αρμόδια Υπηρεσία», συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ορθή δρομολόγηση του εγγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή, κάνοντας χρήση μόνο ελληνικών χαρακτήρων.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον αριθμό και την ημερομηνία του δελτίου ελέγχου ή του εγγράφου.

Στο πεδίο «Εξηγήσεις» έχετε την δυνατότητα είτε να παρέχετε τις εξηγήσεις ως ελεύθερο κείμενο, με τον περιορισμό όμως των 500 χαρακτήρων, είτε να επισυνάψετε σχετικό αρχείο από το πεδίο «Επιλογή». Στην τελευταία περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων «Εξηγήσεις» και «Περιγραφή Αρχείου» με μία σύντομη περιγραφή. Το έγγραφο που θα επισυναφθεί θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της επιχείρησης και να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Αν χρειαστεί, η φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» ενημερώνεστε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η φόρμα και μπορείτε να την δείτε στη σχετική λίστα υποβολών ή ακόμα και να την εκτυπώσετε επιλέγοντας «Προβολή». Ταυτόχρονα οι έγγραφες εξηγήσεις δρομολογούνται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο