Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Ανώνυμη Καταγγελία

Επιστροφή

Διαδικασία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας

Για την υποβολή καταγγελίας σε βάρος εργοδότη ή επιχείρησης, δεν απαιτείται ο καταγγέλλων να είναι εγγεγραμμένος χρήστης.

Από την αρχική σελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας, επιλέγοντας «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ,ο χρήστης επιλέγει «Ανώνυμη Καταγγελία»

Ανοίγει η «Φόρμα Καταγγελίας Μη εγγεγραμμένου Χρήστη» όπου στην ενότητα «Στοιχεία Καταγγέλλοντος» δίνεται η δυνατότητα είτε να υποβληθεί ανώνυμα, είτε επώνυμα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Στην ενότητα «Στοιχεία Εργοδότη/Επιχείρησης» είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων «ΑΦΜ» και «Επωνυμία Εργοδότη/Επιχείρισης». Εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα πεδία, συστήνεται η συμπλήρωσή τους για την καλύτερη προετοιμασία του ελέγχου και κατά συνέπεια τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του.

Επιλέγεται η ύπαρξη ή μη Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση.

Στην ενότητα «Τόπος Ελέγχου» είναι υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν στην πλήρη διεύθυνση του χώρου εργασίας, στον οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος.

Επιλέγεται το θέμα στο οποίο αφορά η καταγγελία, δηλαδή αν πρόκειται για θέματα «Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» ή για θέματα «Εργασιακών Σχέσεων» και ο «Τύπος Καταγγελίας», όπου ανοίγει μία λίστα με τα κυριώτερα θέματα καταγγελιών, όπως έχουν ομαδοποιηθεί.

Στο «Θέμα Καταγγελίας» παρέχονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες, ενώ αν είναι αναγκαίο ο έλεγχος να διενεργηθεί συγκεκριμένη ώρα ή όχι, αναγράφεται στο ειδικό πεδίο.

Πατώντας «Υποβολή» η καταγγελία παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί. Ταυτόχρονα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), ανάλογα με το θέμα της καταγγελίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης που λαμβάνει την καταγγελία θα την εξετάσει και στη συνέχεια θα προγραμματίσει και θα διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλονται, όπου προβλέπεται, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο