Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Επιστροφή

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα κάτωθι έντυπα σύμφωνα με τις εκάστοτε προθεσμίες [40331/Δ1.13521/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3520/Β΄), όπως αυτή ισχύει]:

  • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης-Απογραφική: Υποβάλλεται άπαξ για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, πριν την έναρξη εφαρμογής σε αυτούς της Ψηφιακής Οργάνωση Χρόνου Εργασίας.
  • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης: Υποβάλλεται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των εργαζόμενων που περιλαμβάνονται είτε στην Απογραφική Δήλωση Μεταβολής, είτε στο ενιαίο έντυπο Ε3 (σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζομένων), πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους που αφορούν.
  • Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας-Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης: Υποβάλλεται για εργαζόμενους με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας, πριν την έναρξη της εβδομάδας αναφοράς και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
  • Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωση Χρόνου Εργασίας-Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης: Υποβάλλεται για εργαζόμενους με μεταβαλλόμενο/ τροποποιούμενο ανά ημέρα ωράριο εργασίας, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας τους, ως και την ίδια ημέρα της αλλαγής και πάντως πριν από πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
    Ειδικότερα για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας (άρθρο 78 του Ν.4808/2021).
Μετάβαση στο περιεχόμενο