Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Λοιπές Υποχρεώσεις

Επιστροφή

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο Ε10). Κατά την υποβολή του εντύπου επισυνάπτεται η σαρωμένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές, και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής.

Διαθεσιμότητα

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

Απόσπαση Εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις που αποσπούν στο έδαφος της Ελλάδας εργαζόμενους, υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στα Π.Δ. 219/2000 και 101/2016. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα της Νομοθεσίας.

Άδειες εργασίας αλλοδαπών

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης (άρθρο 80 του Ν. 4052/2012).

Διανομή Προϊόντων Αντικειμένων

Ο εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13 (Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων), έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.

Επίσης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και λοιπά θέματα ανατρέξτε στην ενότητα της Νομοθεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο