Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Οικοδομοτεχνικά

Επιστροφή

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως υπόχρεοι εργοδότες, νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, είναι υπόχρεα:

α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου,

β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών.

Στα ιδιωτικά τεχνικά έργα και στα δημόσια έργα οι εργοδότες υποχρεούνται:

  • Να αναγγέλλουν το απασχολούμενο προσωπικό μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» (πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης) και να  τηρούν στον τόπο εκτέλεσης του έργου του, αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού.

Στα ιδιωτικά τεχνικά έργα την ευθύνη έχει ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα. Στα δημόσια έργα την ευθύνη την έχει ο ανάδοχος εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο και στα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία, ευθύνη έχει ο εκπρόσωπος του δημοσίου φορέα.

Στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, στα έργα με αυτεπιστασία και στα έργα με το σύστημα της αντιπαροχής οι εργοδότες υποχρεούνται:

  • Να τηρούν την αναγγελία απασχολούμενου χειρόγραφα κάθε μέρα ή μηχανογραφημένες σελίδες εκτυπωμένες σε μορφή βιβλίου, στον τόπο εκτέλεσης του έργου Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων (Β.Η.Δ.Α.Π.)
  • Να αναγγέλλουν το απασχολούμενο προσωπικό μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, «Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» μηνιαίως μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα απασχόλησης.

Στα ιδιωτικά έργα την ευθύνη για το κτίσμα, έχει ο κύριος ή συγκύριοι, ενώ για το οικόπεδο/αντιπαροχή, ο κύριος ή συγκύριοι με συνυπευθυνότητα των εργολάβων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Στις μικροεπισκευές οι εργοδότες-ιδιοκτήτες των κατοικιών τους και όταν δεν απαιτείται οικοδομική άδεια εργασιών, δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιπτώσεις.
  • Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκου χωρίς βιβλιάριο εργασίας και σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες  (ανθυγιεινό περιβάλλον σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα  φεκ875/Β΄/2003).
Μετάβαση στο περιεχόμενο