Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Προστασία

Επιστροφή

Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενης που προστατεύεται λόγω μητρότητας

Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση εγκύου, λεχούς ή γαλουχούσης για σπουδαίο λόγο, υποχρεούται να αιτιολογήσει την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε κοινοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 176/97.

Ανήλικοι

Κάθε εργοδότης που απασχολεί ανήλικους τηρεί σχετικό μητρώο στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, τη χρονολογία γέννησης, τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθμό του βιβλιαρίου εργασίας, την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής του, το είδος της εργασίας, τη χρονολογία έναρξης και λήξης της σχέσης εργασίας (άρθρο 9 του Ν.1837/1989).

Βία και παρενόχληση στην εργασία
Κάθε εργοδότης ανεξάρτητα από τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, υποχρεούνται να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές (άρθρο 5 του Ν.4808/2021).

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με προστατευτικές διατάξεις ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, ανατρέξτε στην ενότητα της Νομοθεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο