Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Επιστροφή

Για επιχειρήσεις που έχουν ενταχτεί στον Μηχανισμό Ψηφιακής Κάρτας , ο εργοδότης υποχρεούται:

  • Να διαθέτει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (αρθ.74, Ν.4808/2021).
  • Να διαβιβάζει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καθημερινά και άμεσα, σε πραγματικό χρόνο και με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης δεκαπέντε (15) λεπτών, τα γεγονότα έναρξης και λήξης απασχόλησης των εργαζομένων (Στοιχεία Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) [49758/2022 ΥΑ (ΦΕΚ 2668/Β΄)].
  • Να τηρεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε εργαζόμενος [49758/2022 ΥΑ (ΦΕΚ 2668/Β΄)].
Μετάβαση στο περιεχόμενο