Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Χρονικά Όρια

Επιστροφή

Ο εργοδότης υποχρεούται:

  • Να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (έντυπο Ε8). Ειδικότερα για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούται να καταχωρεί τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας (άρθρο 78 του Ν. 4808/2021).
  • Να υποβάλλει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στη διαδικτυακή Πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας. αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και τις αργίες [αφορά σε επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν προσωπικό κατά την Κυριακή και τις αργίες (άρθρο 9 παρ. 3 του Β.Δ. 748/1966)].
    Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή ή ημέρα αργίας, ορίζεται έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00 (άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης 34331/Δ9.8920/26-07-2016).
  • Για επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, να εφοδιάζει τους οδηγούς με βιβλία δρομολογίων και να τηρεί ειδικές συσκευές ελέγχου (ταχογράφους). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα της Νομοθεσίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο