Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Ειδική Προστασία

Επιστροφή

Ως ανήλικοι νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η εργασία των ανηλίκων υπόκειται σε περιορισμούς που αποσκοπούν στην απαγόρευση απασχόλησής τους σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Ειδικότερα, απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Εξαίρεση αποτελεί η απασχόληση ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους, σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία των ανηλίκων διαμορφώνεται από τις διατάξεις των Ν. 1837/1989, Π.Δ. 62/1998 και Ν. 3850/2010.

Μετάβαση στο περιεχόμενο