Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Απασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς Δραστηριότητες

Επιστροφή

Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους, σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι:

  1. δεν βλάπτεται η υγεία (σωματική και ψυχική) καθώς και η σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους και
  2. δεν εμποδίζεται η τακτική σχολική φοίτησή τους και γενικότερα η ικανότητά τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται.

Η άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα απασχόλησης, συνεχές ή διακεκομμένο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Παράταση της άδειας μπορεί να χορηγηθεί για εξαιρετικούς λόγους. Για τη χορήγηση της άδειας ο εργοδότης υποβάλλει δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας του ανηλίκου.

Τέλος, πέρα από την ισχύ των περιορισμών στα χρονικά όρια εργασίας των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για την ημερήσια απασχόληση των ανήλικων σε πολιτιστικές ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η ημερήσια απασχόλησή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:

  1. δύο (2) ώρες για ανήλικους από τριών έως έξι ετών,
  2. τρεις (3) ώρες για ανήλικους από έξι έως έντεκα ετών,
  3. τέσσερις (4) ώρες για ανήλικους από έντεκα έως δεκατριών ετών,
  4. πέντε (5) ώρες για ανήλικους από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών.

Οι ώρες αυτές δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν, κατά τη σχολική περίοδο, με τις ώρες σχολικής διδασκαλίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο