Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Ειδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Επιστροφή

Για τη διασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων από κινδύνους που σχετίζονται με την ευάλωτη φύση τους (σωματική, πνευματική, ηθική, κοινωνική) και την αποτροπή κάθε μορφής εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησής τους, έχουν προβλεφθεί ειδικότερες προστατευτικές διατάξεις, η παραβίαση των οποίων επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Έτσι κατ’ εφαρμογή του αρθ. 4 του Ν. 3144/2003, εκδόθηκε η Υ.Α. 130621/2003, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες εκείνες όπου απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη και τις εξής συνθήκες:

  1. το ανθυγιεινό περιβάλλον (όπως: επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες και διαδικασίες, θερμοκρασία, θόρυβος και δονήσεις επιβλαβείς για την υγεία),
  2. την πολύωρη απασχόληση ή τη νυχτερινή απασχόληση ή την απασχόληση όπου ο ανήλικος είναι εκτεθειμένος σε φυσική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση,
  3. την εργασία με τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων ή εργασία που περιλαμβάνει χειρωνακτική διακίνηση ή μεταφορά βαρέων φορτίων,
  4. την εργασία που πραγματοποιείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό περιορισμό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο