Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Άδειες

Επιστροφή

Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό της κανονικής άδειας χορηγείται τμηματικά και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος.

Επίσης, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, προβλέπεται πρόσθετη άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις διαρκείας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, συνεχών ή διακεκομμένων (αρθ. 7, ΕΓΣΣΕ 1996-1997). Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο