Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Αμοιβή

Επιστροφή

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το κατώτατο τουλάχιστον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (και ήδη από 12/11/2012 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012, με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο) κατ΄ αναλογία των ωρών απασχόλησής τους.

Ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη αμοιβή είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο