Ανήλικοι

Ανήλικοι

Ειδική ΠροστασίαΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑμοιβήΆδειεςΒιβλιάριο Εργασίας ΑνηλίκωνΑπασχόληση Ανηλίκων σε Πολιτιστικές ή Παρεμφερείς ΔραστηριότητεςΤηρούμενα Έντυπα από τους ΕργοδότεςΕιδικότερες Προστατευτικές Διατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των Ανηλίκων

Χρονικά Όρια Εργασίας

Επιστροφή

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, επιτρέπεται να εργαστούν έως έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Περαιτέρω για ανήλικους άνω των 16 ετών, ο χρόνος εργασίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.

Τέλος, απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή από 22:00 έως 06:00.

Η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς ώρες, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις δέκα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις τεσσερισήμισι (4,5) ώρες, παρέχεται διάλειμμα τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

Επίσης, η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε γυμνάσια ή λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, αναγνωρισμένες από το Κράτος, αρχίζει ή λήγει δύο (2) τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων, αντίστοιχα.

Επιπλέον οι ανήλικοι εργαζόμενοι δικαιούνται ως ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση δύο (2) συνεχείς ημέρες, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή.

Ο χρόνος που διαθέτει ο ανήλικος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συστήματος με εναλλαγή θεωρητικής ή/και πρακτικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας. Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες εργασίας και οι ώρες εργασίας που πραγματοποιεί αθροίζονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο