Συνδικαλιστές

Συνδικαλιστές

Προστασία της Συνδικαλιστικής ΔράσηςΠροστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης στον Τόπο ΕργασίαςΠροστασία των Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕξαιρέσεις από την Προστασία κατά της ΚαταγγελίαςΣυνδικαλιστικές ΆδειεςΚήρυξη Απεργίας

Προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης

Επιστροφή

Συνδικαλιστική είναι η δράση που αναπτύσσει ο εργαζόμενος, είτε για την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την προσχώρηση του σε ήδη υπάρχουσα, είτε για την υλοποίηση των σκοπών της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκει.

Εκτός από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται εκτενέστερα με το Ν. 1264/1982, όπως ισχύει.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την ανεμποδίστη ασκήση του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων (αρθ. 14, παρ.1).

Περαιτέρω δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των εργοδοτών σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων, ενώ απαγορεύεται στους ίδιους ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε πράξεις ή παράλειψεις, με σκοπό την παρακώλυση της ασκήσης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η παρακώλυση συνίσταται:

  1. στην άσκηση επιρροής στους εργαζόμενους για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργανώσης
  2. στην επιβολή ή στην παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο της προσχώρησης εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση
  3. στην απαίτηση από τους εργαζόμενους για δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση
  4. στην υποστήριξη ορισμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης με οικονομικά ή άλλα μέσα
  5. στην επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων
  6. στην ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση εργαζόμενων ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση (αρθ. 14, παρ. 2 και 3).

Η παραβίαση των ανωτέρω επισύρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (αρθ. 23, παρ. 1), ενώ είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση (αρθ. 14, παρ. 4).

Μετάβαση στο περιεχόμενο