Συνδικαλιστές

Συνδικαλιστές

Προστασία της Συνδικαλιστικής ΔράσηςΠροστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης στον Τόπο ΕργασίαςΠροστασία των Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕξαιρέσεις από την Προστασία κατά της ΚαταγγελίαςΣυνδικαλιστικές ΆδειεςΚήρυξη Απεργίας

Εξαιρέσεις από την Προστασία κατά της Καταγγελίας

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.1264/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν.4808/2021, επιτρέπεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών, μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως προβλέπεται στο άρθρο  15, παρ. 1 του Ν.1483/1984. Η διαδικασία και οι προθεσμίες για τον δικαστικό έλεγχο των απολύσεων αυτών προβλέπονται στο άρθρο 22, παρ.4 του Ν. 1264/1982. Η αγωγή επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη δικάσιμο που έχει προσδιορισθεί για τη συζήτησή της. Πρόσθετες παρεμβάσεις μπορούν να ασκούνται και προφορικά, ενώπιον του ακροατηρίου, πριν από την έναρξη της συζήτησης της αγωγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο