Μητρότητα

Μητρότητα

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την ΠρόσληψηΠροστασία κατά της ΚαταγγελίαςΑναγνώριση Xρόνου YπηρεσίαςΠρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας και ΥγείαςΕπιστροφή στην Ίδια θέση ΕργασίαςΆδεια Μητρότητας (Άδεια Τοκετού και Λοχείας)Άδεια Φροντίδας ΤέκνουΕιδική Παροχή Προστασίας ΜητρότηταςΓονική ΆδειαΆδεια Προγεννητικών Εξετάσεων και Γυναικολογικού ΕλέγχουΆδεια για Υποβολή σε Μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Αναγνώριση Xρόνου Yπηρεσίας

Επιστροφή

Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία πριν και μετά τον τοκετό (άδεια κυοφορίας και λοχείας) θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και συνυπολογίζεται για τη χορήγηση των επιδομάτων (δώρων) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα (αρθ. 1, Υ.Α. 19040/1981). Δεν συνυπολογίζονται όμως και τα διαστήματα αδείας άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, όπως είναι η γονική άδεια και το η ειδική αδεία προστασίας μητρότητας έξι μηνών.

Αντίθετα, ο χρονος απουσίας λόγω γονικής άδειας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής (αρθ. 28, παρ. 11, Ν.4808/2021).

Επιπλέον, ο χρόνος απουσίας λόγω ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, αλλά και κάθε άλλου δικαιώματος που απορρέει απο τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας  (αρθ. 142, Ν. 3655/2008 και Υ.Α. 33891/606/7-5-2008).

Μετάβαση στο περιεχόμενο