Μητρότητα

Μητρότητα

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την ΠρόσληψηΠροστασία κατά της ΚαταγγελίαςΑναγνώριση Xρόνου YπηρεσίαςΠρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας και ΥγείαςΕπιστροφή στην Ίδια θέση ΕργασίαςΆδεια Μητρότητας (Άδεια Τοκετού και Λοχείας)Άδεια Φροντίδας ΤέκνουΕιδική Παροχή Προστασίας ΜητρότηταςΓονική ΆδειαΆδεια Προγεννητικών Εξετάσεων και Γυναικολογικού ΕλέγχουΆδεια για Υποβολή σε Μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Πρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας

Επιστροφή

Κατά την εργασία των εγκύων, λεχών και γαλουχουσών προβλέπονται πρόσθετα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων που ενδέχεται να εγκλείουν κινδύνους για την εργαζόμενη, το κυοφορούμενο, την εγκυμοσύνη ή/και τη γαλουχία της.

Ο εργοδότης υποχρεούται:

  • να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κινδύνων και να ενημερώσει σχετικά τις εργαζόμενες (αρθ. 3 και 4, Π.Δ. 176/1997).
  • να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να αποφύγει η εργαζόμενη την έκθεση στους κινδύνους, είτε μέσω της αλλαγής του χρόνου εργασίας της είτε μέσω προσαρμογής των συνθηκών εργασίας ή, εάν τα προηγούμενα είναι αδύνατα, με αλλαγή της θέσης εργασίας της. Αν και η αλλαγή της θέσης εργασίας είναι αδύνατη, η εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία για όλο το διάστημα που χρειάζεται για την προστασία της ασφάλειας ή της υγείας της (αρθ. 5, Π.Δ. 176/1997)
  • να αποφεύγει να απασχολεί την εγκυμονούσα κατά τη διάρκεια νυκτερινού ωραρίου ή να την μετακινεί σε θέση ημερήσιας απασχόλησης, εφόσον η εργαζόμενη το ζητήσει, επικαλούμενη λόγους υγείας και προσκομίζοντας σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Αν η μετακίνηση είναι αδύνατη, η εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία (αρθ. 7, Π.Δ. 176/1997).

Μετάβαση στο περιεχόμενο