Μητρότητα

Μητρότητα

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την ΠρόσληψηΠροστασία κατά της ΚαταγγελίαςΑναγνώριση Xρόνου YπηρεσίαςΠρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας και ΥγείαςΕπιστροφή στην Ίδια θέση ΕργασίαςΆδεια Μητρότητας (Άδεια Τοκετού και Λοχείας)Άδεια Φροντίδας ΤέκνουΕιδική Παροχή Προστασίας ΜητρότηταςΓονική ΆδειαΆδεια Προγεννητικών Εξετάσεων και Γυναικολογικού ΕλέγχουΆδεια για Υποβολή σε Μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Επιστροφή στην Ίδια θέση Εργασίας

Επιστροφή

Εργαζόμενη που έχει λάβει την άδεια μητρότητος ή την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι μηνών (αρθ. 142, Ν.3655/2008) δικαιούται, μετά το πέρας των αδειών αυτών, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας την οποία θα δικαιούταν κατά τη διάρκεια της απουσίας της (αρθ. 16, Ν.3896/2010).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος III του Ν.4808/2021, το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές που κάνουν χρήση οποιασδήποτε άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, που σχετίζεται με την προστασία της οικογένειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο