Κυριακή - Αργίες

Κυριακή - Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Αμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Επιστροφή

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε ημέρα Κυριακή ή αργία, δικαιούνται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου ωρομισθίου τους (Κ.Υ.Α. 8900/1946 και Κ.Υ.Α. 25825/1951,  αρθ. 2, Ν.Δ. 3755/1957και αρθ.2, Ν. 435/1976).

Επίσης, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δε θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αργίας για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, δικαιούνται το ημερομίσθιο της αργίας (παρ. 3, αρθ. 2, Ν.Δ. 3755/1957 και αρθ. 1, Ν.Δ. 147/1973).

Μετάβαση στο περιεχόμενο