Κυριακή - Αργίες

Κυριακή - Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Λειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας

Επιστροφή

Προϋποθέσεις

Κατόπιν άδειας του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία των παρακάτω επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών, και εργασιών εν γένει, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού τους κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας (αρθ. 9, παρ. 3, Β.Δ.748/1966, αρθ. 63, Ν.4808/2021 και αρθ. 56, Ν.4921/2022):

 1. Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου.
 2. Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών προς εξυπηρέτηση τουριστών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών.
 3. Επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά κατ’ έτος ή χρησιμοποιούν ύλες υποκείμενες σε ταχεία φθορά.
 4. Σε εργασίες καθαρισμού συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.
 5. Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας λόγω κινδύνου καταστροφής προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών, από την οποία παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή υπηρεσίας.
 6. Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακόσμησης προθηκών.
 7. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, του Β.Δ.748/1966, εφόσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων εν γένει στις αναφερόμενες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίες.
 8. Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει.
 9. Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζόμενου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.
 10. Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.
 11. Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.
 12. Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικά σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.

Η άδεια χορηγείται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την εργασία κατά ημέρα Κυριακή ή αργία, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, το ωράριο εργασίας τους κατά την εν λόγω Κυριακή ή αργία και τέλος η ημέρα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης, εφόσον πρόκειται για εργασία κατά ημέρα Κυριακή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται ως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Κυριακής που αφορά η αίτηση και ώρα 13:00 (αρ. 11, Υ.Α. οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016).

 

Αναπληρωματική ανάπαυση για εργασία την Κυριακή

Οι μισθωτοί που θα εργαστούν την Κυριακή πέραν των πέντε (5) ωρών δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας είκοσι τεσσάρων  (24) ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, η οποία καθορίζεται από τον εργοδότη.

Όσοι απασχοληθούν την Κυριακή κάτω από πέντε (5) ώρες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για 24ωρη αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα (αρθ. 10, παρ.1, Β.Δ.748/1966).

Μετάβαση στο περιεχόμενο