Κυριακή - Αργίες

Κυριακή - Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Εξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες Αργίας

Επιστροφή

Οι διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης σε ημέρα Κυριακής ή αργία, δεν ισχύουν για τις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων (αρθ. 1, Β.Δ.748/1966):

 1. Σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά.
 2. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όπου απασχολούνται μόνο μέλη της οικογένειας του εργοδότη, εφόσον απαγορεύεται κάθε συναλλαγή με αγοραστές ή καταναλωτές ειδών παραγωγής ή εμπορίας.
 3. Εργάτες θαλάσσης.
 4. Οικιακοί μισθωτοί.
 5. Σπουδαστές τεχνικών σχολών, εφόσον ασχολούνται με την πρακτική τους.

Περαιτέρω, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρες αργίας (αρθ. 7, παρ. 1, Β.Δ.748/1966 και αρθ. 63, Ν.4808/2021) οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίες και εργασίες εν γένει:

 1. Mεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους και των συνδεόμενων εργασιών αποστολής, πρακτόρευσης, φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).
 2. Επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, καθώς και των αντίστοιχων βιομηχανικών τμημάτων κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων για αυτοκίνητα, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) και πλυντηρίων-λιπαντηρίων και εργασιών πλυσίματος, γρασαρίσματος και λίπανσης στα πρατήρια διανομής υγρών καυσίμων (αρθ. 21, Ν.3144/2003).
 3. Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενέργειας.
 4. Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, και λήψης κινηματογραφικών ταινιών.
 5. Δημοσίων και ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκέδασης, δημοσίων παιγνίων και των συνδεόμενων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και λεσχών παντός είδους.
 6. Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, μπαρ, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.
 7. Ανθοπωλείων.
 8. Λουτρών.
 9. Ξενοδοχείων.
 10. Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών.
 11. Γραφείων κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.
 12. Περιπτέρων και εξομειούμενων προς αυτά καταστημάτων, καθώς και φωτογραφείων.
 13. Καταστημάτων λιανικής πώλησης ξηρών καρπών.
 14. Μη ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών.
 15. Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πώλησης. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.
 16. Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
 17. Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
 18. Κέντρων κοινών υπηρεσιών («shared services centers») ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως, στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.
 19. Κέντρων δεδομένων («data centers») και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων.
 20. Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.
 21. Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.
 22. Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
 23. Φύλαξης (security).
 24. Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

Επιπλέον, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες που λειτουργούν όλο το 24ώρο, όπως παραγωγής τσιμέντων, ζυμαρικών, ζυθοποιίας, παστερίωσης γάλακτος, διυλιστήρια πετρελαίων, οξυγόνου, οξέων και χημικών λιπασμάτων, χαρτοποιία κλπ (αρθ. 7, παρ. 2 και 3, Β.Δ.748/1966)

Επίσης οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά ημέρα Κυριακή και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται σε μισθωτούς που απασχολούνται στις κάτωθι εργασίες ανεξαρτήτως του είδους και της μορφής της επιχείρησης (αρθ. 7, παρ. 4, Β.Δ.748/1966):

 1. Φύλαξης
 2. Εργασίες που παρέχονται στην ύπαιθρο
 3. Παροχής ενέργειας κινητηρίου δυνάμεως και θέρμανσης
 4. Εργασίες πωλήσεως άρτου και εψήσεως φαγητών μέχρι της 14:00 ώρα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο