Κυριακή - Αργίες

Κυριακή - Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Απασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του Έτους

Επιστροφή

Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άρα η απασχόληση εργαζομένων τις εξής Κυριακές (αρθ. 16, Ν. 4177/2013, αρθ. 108, Ν. 4314/2014 και αρθ. 49, Ν. 4472/2017) :

  1. Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτωτικών περιόδων, δηλαδή για τα χρονικά διαστήματα:
  • Τακτικών εκπτώσεων: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου, κάθε έτους
  • Ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, κάθε έτους

Στην περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

2) Τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς και την τελευταία Κυριακή κάθε έτους

3) Την Κυριακή των Βαΐων

4) Τις Κυριακές που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Οκτώβριο κάθε έτους, για συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Εξαιρείται από τη δυνατότητα λειτουργίας η δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, ενώ σε περίπτωση που συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.

Αναπληρωματική ανάπαυση για εργασία την Κυριακή

Όσοι εργαστούν Κυριακή πάνω από πέντε (5) ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Εξαίρεση αποτελούν οι Κυριακές που εμπίπτουν στις εκπτωτικές περιόδους. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν τις ως άνω Κυριακές μπορούν να λάβουν αναπληρωματική ανάπαυση και την εβδομάδα που προηγείται της Κυριακής αυτής (αρθ. 25, Ν. 4208/2013).

Τέλος, όσοι απασχοληθούν την Κυριακή κάτω από πέντε (5) ώρες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για 24ωρη αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα (αρθ. 10, παρ.1, Β.Δ. 748/1966).

Μετάβαση στο περιεχόμενο