Κυριακή - Αργίες

Κυριακή - Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Ημέρες Αργίας

Επιστροφή

Με το άρθρο 60 του Ν.4808/2021 καθορίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, οι ακόλουθες:

1) Η 1η Ιανουαρίου

2) Η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου)

3) Η 25η Μαρτίου

4) Η Δευτέρα του Πάσχα

5) Η 1η Μαΐου

6) Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

7) Η 28η Οκτωβρίου

8) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)

9) Η 26η Δεκεμβρίου

Περαιτέρω, με την ίδια διάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ’ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας για το σύνολο της χώρας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους Περιφερειάρχες, με αποφάσεις τους (χωρίς γνωμοδότηση του ΑΣΕ) να καθορίζουν και άλλες ημέρες ως τοπικές αργίες. Τέλος, με την ίδια διαδικασία δύνανται να καταργούνται ή να αλλάζουν οι προβλεπόμενες αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (Εγκ. 64597/03-09-2021).

Η διαφορά υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας βρίσκεται στο ότι κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζόμενων, ενώ κατά την ημέρα της προαιρετικής αργίας, η απασχόληση αυτών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Όταν η αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή δε γεννάται θέμα μετάθεσης της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, καθώς έχουν καταργηθεί οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν παλαιότερα (αρθ. 7, Ν.1400/1983).

Εξαίρεση αποτελεί η αργία της 1ης Μαΐου, όπου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα (αρθ. 14, Ν.4468/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο