Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα ΜισθωτούΠροϋποθέσειςΔιάρκειαΑποδοχέςΑναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Επιστροφή

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εργαζόμενου για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας, την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο