Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα ΜισθωτούΠροϋποθέσειςΔιάρκειαΑποδοχέςΑναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Επιστροφή

Σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους (αρθ. 4, Ν. 3846/2010). Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρουσιάζεται στην επιχείρηση και να προσφέρει οποιαδήποτε εργασία στον εργοδότη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο