Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα ΜισθωτούΠροϋποθέσειςΔιάρκειαΑποδοχέςΑναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Προϋποθέσεις

Επιστροφή
  1. Να αντιμετωπίζει η επιχείρηση περιορισμό της οικονομικής της δραστηριότητας.
  2. Να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης, ενώ η διαβούλευση γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.
  3. Να ειδοποιηθεί εγγράφως ο εργαζόμενος. Να γνωστοποιεί ο εργοδότης στις Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ, με οποιονδήποτε τρόπο, τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.
Μετάβαση στο περιεχόμενο