Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα Μισθωτού

Διαθεσιμότητα ΜισθωτούΠροϋποθέσειςΔιάρκειαΑποδοχέςΑναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Διάρκεια

Επιστροφή

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ετησίως. Το τρίμηνο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι είτε συνεχές, είτε με διακοπές. Έτσι, είναι δυνατόν να τεθούν οι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα είτε μία φορά, είτε πολλές φορές μέσα στο έτος, αρκεί ο συνολικός χρόνος της διαθεσιμότητας να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Μετά το πέρας του τριμήνου, προκειμένου να τεθούν ξανά οι ίδιοι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα, πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο