Ωράριο Εργασίας

Ωράριο Εργασίας

Ωράριο ΕργασίαςΧρόνος ΕργασίαςΗμερήσια ΑνάπαυσηΕβδομαδιαία ΑνάπαυσηΔιάλειμμαΔιακεκομμένο ΩράριοΨηφιακό Ωράριο Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερήσια Ανάπαυση

Επιστροφή

Η διάρκεια ημερήσιας εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας εντός ενός συνεχούς χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (αρθ. 3 του Π.Δ.88/1999).

Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, καθιερώνεται ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα (11) συνεχών ωρών (υποπ. ΙΑ.14, αρθ. 1, Ν.4093/2012). Η περίοδος αυτή των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έχει ως έναρξη την 00.01 και λήξη την 24.00 ώρα.

Η ελάχιστη αυτή ημερήσια ανάπαυση ισχύει και για τις περιπτώσεις των βαρδιών, έτσι όπως αυτές προβλέπονται ως σύστημα εργασίας στο Π.Δ.88/1999. Ως εκ τούτου, θα πρέπει από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, ο εργαζόμενος που απασχολείται με το σύστημα των βαρδιών να λαμβάνει ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών (α.π. 26352/839/28-11-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας).

Μετάβαση στο περιεχόμενο